Jim Morrison
"Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą."

Rekrutacja

PRZYKŁADOWY TEST DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

PRZYKŁADOWY TEST DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Więcej…

 

Oferta kształcenia dwujęzycznego w Publicznym Gimnazjum im św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy w roku szkolnym 2016/2017

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość utworzenia w  przyszłym roku szkolnym I klasy dwujęzycznej, z językiem obcym niemieckim.

Oferta, poza standardową (jak w pozostałych oddziałach), przewiduje:

*13 godzin języka niemieckiego w cyklu trzyletnim,

*7 godzin  języka angielskiego w  cyklu trzyletnim,

*nauczanie dwujęzyczne – w języku polskim i języku niemieckim następujących przedmiotów nauczania:

- geografia świata  w klasach: I – II
- wychowanie fizyczne w klasach: I i III
- wiedza o społeczeństwie w klasie II i III

Warunki rekrutacji :
· dobra znajomość języka niemieckiego,
· wynik sprawdzianu umiejętności językowych  przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy w dniu 16.05.2016 (godzina 9.30).

 

Zachęcam do nauki w klasie dwujęzycznej. Uczniowie tych klas osiągają znakomite wyniki w nauce, sprawnie posługują się językami obcymi, z powodzeniem startują w konkursach językowych– zostają laureatami i finalistami  Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego w Warszawie i Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu.

Joanna Rigol - Dyrektor PG w Leśnicy

 

 

Regulamin rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy z załącznikami

 

Regulamin rekrutacji

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.